Oferta

Posiadamy szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy. W zakres naszych kompetencji wchodzą m.in.:

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
– ewidencje podatku od towarów i usług
– obsługa pracowników
– rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • dokonujemy zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzimy ewidencję wyposażenia,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalamy wysokość należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe,
 • zamykamy rok obrachunkowy z uwzględnieniem remanentu końcowego,
 • sporządzamy przelewy wpłat do ZUS i US.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • opracowujemy zasady polityki rachunkowości,
 • opracowujemy zakładowy plan kont,
 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
 • dekretujemy sprawdzone dokumenty,
 • dokonujemy zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalamy wysokość należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe oraz przekazujemy je do US,
 • sporządzamy  sprawozdania do GUS,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • zamykamy rok obrachunkowy,
 • sporządzamy zeznanie roczne,
 • sporządzamy bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową,
 • sporządzamy przelewy do ZUS i US.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieło,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników ? w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych
 • sporządzamy deklaracje dla potrzeb ZUS, US (DRA, RCA, RSA, PIT-4R, PIT-8B),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-8B, PIT-40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników

Rejestracje działalności gospodarczej
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
– spółki cywilne
– spółki osobowe
– spółki handlowe

Obsługa osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej
– rozliczenia podatkowe
– pomoc przy pisaniu podań
– pomoc przy wypełnianiu dokumentów w zakresie naszych kompetencji
– inne, indywidualnie uzgodnione usługi

Usługi dodatkowe
– biznes plany
– wnioski kredytowe
– pomoc przy rejestracji firmy

– wyprowadzanie zaległości


Jak wygląda comiesięczna współpraca

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych dokumenty do biura rachunkowego można dostarczyć w godzinach 8.00 ? 16.00, osobiście lub My odbierzemy je od  Ciebie. Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym, oraz o możliwości odebrania przelewów do ZUS i US, ewentualnie mailowo o wynikach Waszej firmy.

Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi. Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

Przydatne linki:

Przydatne linki

Kontakt