Usługi księgowe

 • rozliczanie księgi przychodów i rozchodów
 • rozliczanie karty podatkowej i ryczałtu
 • reprezentowanie firmy w US i ZUS
 • ewidencja kosztów, przychodów i VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych firmy
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS

Kadry i płace

 • obsługa kadrowo-płacowa dla firm
 • naliczanie wynagrodzeń i ewidencjonowanie urlopów
 • sporządzanie deklaracji mięsięcznych na zaliczkę podatku dochodowego PIT-4
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, RMUA

Doradztwo

 • porady w zakresie optymalizacji podatków i rozliczeń ZUS
 • kontakt z ZUS i US niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania firmy
 • rozliczanie roczne klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów i należnych podatków
 • konsultacje finansowe i doradztwo przy efektywnym prowadzeniu firmy

Przydatne linki:

Przydatne linki

Kontakt